Usługi blacharskie

Dział blacharski wyposażony jest w urządzenia zapewniające w pełni profesjonalny przebieg procesu technologicznego napraw pokolizyjnych. Posiadamy profesjonalny ramowy system naprawy i pomiaru nadwozi, co pozwala naprawić pojazd zgodnie z danymi technicznymi podanymi przez producenta pojazdu. Tego typu pomiary punktów bazowych pomagają wykryć niewidoczne uszkodzenia pojazdu, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo i użytkowanie Państwa pojazdu. 

Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonym zapleczem do napraw blacharskich, w skład którego wchodzą: